Siyaset Haber Girişi: 04.05.2021 - 13:29, Güncelleme: 06.09.2021 - 13:54

Bahçeli yeni anayasa taslağı açıkladı

 

Bahçeli yeni anayasa taslağı açıkladı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. 100 maddelik yeni anayasa adıyla yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır. İlk sözümüz yerine getirilmiştir. Ön çalışma şu anda elimizdedir" dedi. Metnin “kuyumcu hassasiyeti” ile analiz edildiğini söyleyen Bahçeli, “Başlangıca, ‘Allah’ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti’ düsturu ile giriş yapılmıştır” bilgisini paylaştı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Devlet Bahçeli, Covid-19 salgını, yeni anayasa tartışması hakkında açıklama yaptı. Bahçeli, yeni anayasa için 100 maddelik metin yazımını tamamladıklarını duyurdu. Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: METİN YAZIMI SONUÇLANMIŞTIR: 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen 13’üncü Olağan Büyük Kurultayımızda milletimle paylaştığım beş stratejik hedeften birisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne, daha yerinde bir ifadeyle, Türk Tipi Başkanlık Modeli’ne sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet etmektir. MHP yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını Allah’a şükürler olsun ki bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Maddelik Yeni Anayasa’ adıyla ve bu çerçeve içinde 100 maddelik anayasa önerimizin, iftiharla belirtmek isterim ki, hazırlık aşaması tamamlanmıştır. Stratejik hedeflerimizden birisiyle ilgili sözümüz yerine getirilmiştir. Bu kapsamda titizlikle sürdürülen ön çalışma şu anda elimizdedir. UYUMSUZLUĞU ORTADAN KALDIRMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR: İlk olarak, milli ve manevi müktesebatımızla çelişmeyen, yeni yönetim sisteminin doğasıyla katiyen çatışmayan, aynı zamanda Türkiye’nin dünyada yükselen güçlü rolünü destekleyecek yeni bir anayasaya ihtiyaç ileri düzeydedir. İkinci olarak, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında demokratik ve sivil nitelikli bir anayasa yapma fırsatı doğmuş, siyaset kurumu ve sivil toplum kuruluşları tarih huzurunda sorumluluk altına girmişlerdir. Cumhuriyetin 100’üncü yılı, çoğulcu, katılımcı, kapsayıcı ve demokratik usullerle yeni bir anayasa hazırlamak için büyük bir şevk, heyecan, ilham kaynağı olarak önümüzdedir. Kaldı ki, bu değerlendirmemizin hilafına görüş beyan eden henüz hiç kimse, hiçbir siyasi parti veya sivil toplum kuruluşu da çıkmamış, görülmemiştir. Üçüncü olarak, darbeci bir özelliğe sahip ve parlamenter sistemin mantığına göre yapılmış mevcut Anayasa ile 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sonrası yönetim hayatımıza giren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yani, Türk tipi başkanlık modeli arasında onarımı, tamiri ve telafisi imkansız bir çelişki ve uyumsuzluk yumağı söz konusudur. Bu çelişkinin yeni bir anayasa marifetiyle süratle aşılması acildir, elzemdir. Bahsettiğim bu uyumsuzluğu ortadan kaldırmak, başkanlık sistemini kurumsallaştırmak, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına 100 maddelik yeni anayasa yapmak, Türk milletine vefa borcumuz, demokratik görevimizdir. KUYUMCU HASSASİYETİYLE ANALİZ EDİLDİ: İlk etapta anayasa hukuku alanında uzman bir akademisyen grubu tarafından, bilimsel verilere dayalı, “100 maddelik yeni anayasa metni” yazılmıştır. Bu metin tam bir anayasa olup, “Genel gerekçe ve madde gerekçelerini” içermektedir. Metin hazırlanırken, mevcut Anayasa, geçmiş dönem Osmanlı-Türk anayasaları, dünya anayasaları, uluslararası insan hakları sözleşmeleri, uluslararası örgütlerin karar ve raporları, bugüne kadar hazırlanmış anayasa öneri ve raporları, bilimsel yayınlar dikkatle incelenmiş, kuyumcu hassasiyetiyle analiz edilmiştir… Mevcut Anayasa, yapılan kısmi değişiklikler nedeniyle dil tutarlılığını kaybetmiştir… Bu nedenle anayasa önerimizde anayasanın dil tutarlılığı ve Türkçe’ye riayet azami ölçüde tahkim ve takviye edilmiştir. KAMUOYUNUN TARTIŞMASINA AÇILACAKTIR: Hazırlığını tamamladığımız 100 maddelik anayasa hazırlık önerimizi öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Cumhur İttifakı’nın ana paydaşı olan AK Parti’yle paylaşmak hedefimizdir. Ardından yapılacak müzakere ve görüşmeler doğrultusunda diğer partilere de anayasa önerimizi sunmamız söz konusu olacaktır. Çalışmamız son olarak ‘şeffaflık ilkesi’ doğrultusunda kamuoyunun tartışmasına da açılacaktır. ALLAH’IN LÜTFU TÜRK MİLLETİ DÜSTURU İLE GİRİŞ YAPILDI: Anayasa önerimiz, ‘Başlangıç, Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları ve Son Hükümler’ şeklinde dört kısım ve 100 maddeden oluşmaktadır. Şekli bakımdan kısa ya da uzun bir anayasa değil, kaliteli temel kanun anlayışı ile çatısı örülmüştür.  Anayasanın başlangıcı, dünyada 164 ülke anayasa başlangıçları incelenerek, Türk milletinin ortak değerlerini kucaklayan ve muasır devlet olmanın gereklerini dikkate alan bir yaklaşımla yazılmıştır. Başlangıca, ‘Allah’ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti’ düsturu ile giriş yapılmıştır. Devletin genel esasları ilk beş maddede düzenlenen, Devletin şekli ve nitelikleri aynen korunarak birinci maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında ‘Bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez’ denilmiştir… Türk milletinin muhkem ve muteber beklentisi, Cumhuriyet 100. yılında parlamenter sistemle geriye gidiş değil,  gelecek yüzyılı milli ve vizyoner bir bakışla kavrayan Türk tipi başkanlık sisteminin kökleşmesi, bunun yanı sıra huzuru, refahı, birlik ve kardeşlik bağlarını tahkim edecek yeni bir anayasa yazılması ve yapılmasıdır. DEVLET VE MİLLET KENETLENMESİ HER DÜZEYDE TEZAHÜR ETMELİDİR: Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yanında, aşılama çalışmalarının hedeflenen seviyelere ulaşmasıyla bayram ertesini umutla karşılayacağımıza inanıyorum. Millet olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Karşılıklı anlayışa, alınan tedbirlere uymaya, inançlarımızın bir lütfu olan yardımlaşma ve dayanışma hasletlerini canlı tutmaya daha fazla ihtiyacımız vardır. İnsanlığa musallat olan koronayı en az hasar ve kayıpla atlatmak için devlet ve millet kenetlenmesi her düzeyde tezahür etmelidir. Çok şükür, Türkiye’de bu kenetlenme sağlanmıştır. CHP’nin, İP’in ve diğerlerinin yalanları toplum nezdinde itibarsızdır. Tedavülde tutulan karalama kampanyasına aldanacak yoktur. Sağlık altyapımız güçlüdür, başta Sağlık Bakanı’mız olmak üzere, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız çalışmalarını fedakârca sürdürmektedir. Allah’ın izniyle Türkiye maruz kaldığı badireyi yenecektir. SALGIN YÖNETİMİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR: Bir diğer mesele de aşıların tedarikidir. Bununla ilgili olumlu ve memnuniyet verici gelişmelerin varlığına Sağlık Bakanımız sürekli vurgu yapmaktadır. İnsanlarımızın duygularıyla oynayıp salgından siyasi rant devşirmek için fırsat kollayan siyasi zihniyetler bize göre hezeyandadır, art niyetlidir. Kim ne derse desin, salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır. Bu fasit daireden çıkmamızı istemeyen odakların karamsarlık aşılamaları da ahlaken ve vicdanen sorumsuzluktur. SİYASETİ GLADYATÖR ARENASINA DÖNÜŞTÜRMEK AKIL HARCI DEĞİLDİR: Hiçbir parti veya hiçbir sivil toplum kuruluşu ortaya çıkıp da yamalı bohçaya dönen, maddeleri arasındaki tutarsızlığı aleni olan darbe anayasasından memnuniyet duyduklarını ileri sürmemiş, sürememiştir. En azından herkes ittifak halinde yeni bir anayasadan bahsetmektedir. Bu ilk aşamada konuşmak, görüşmek, farklı düşünce ve teklifleri paylaşmak için müsait bir zeminin varlığına işarettir… Sıkılı yumruklarla, ideolojik taassuplarla anayasa yapmak ne bugün ne de tarihte mümkün olmuştur. Siyaseti gladyatör arenasına dönüştürmek akıl harcı değildir. Bu devlet bizimdir. Bu millet biziz.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. 100 maddelik yeni anayasa adıyla yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır. İlk sözümüz yerine getirilmiştir. Ön çalışma şu anda elimizdedir" dedi. Metnin “kuyumcu hassasiyeti” ile analiz edildiğini söyleyen Bahçeli, “Başlangıca, ‘Allah’ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti’ düsturu ile giriş yapılmıştır” bilgisini paylaştı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Devlet Bahçeli, Covid-19 salgını, yeni anayasa tartışması hakkında açıklama yaptı. Bahçeli, yeni anayasa için 100 maddelik metin yazımını tamamladıklarını duyurdu. Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

METİN YAZIMI SONUÇLANMIŞTIR: 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen 13’üncü Olağan Büyük Kurultayımızda milletimle paylaştığım beş stratejik hedeften birisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne, daha yerinde bir ifadeyle, Türk Tipi Başkanlık Modeli’ne sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet etmektir. MHP yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını Allah’a şükürler olsun ki bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Maddelik Yeni Anayasa’ adıyla ve bu çerçeve içinde 100 maddelik anayasa önerimizin, iftiharla belirtmek isterim ki, hazırlık aşaması tamamlanmıştır. Stratejik hedeflerimizden birisiyle ilgili sözümüz yerine getirilmiştir. Bu kapsamda titizlikle sürdürülen ön çalışma şu anda elimizdedir.

UYUMSUZLUĞU ORTADAN KALDIRMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR: İlk olarak, milli ve manevi müktesebatımızla çelişmeyen, yeni yönetim sisteminin doğasıyla katiyen çatışmayan, aynı zamanda Türkiye’nin dünyada yükselen güçlü rolünü destekleyecek yeni bir anayasaya ihtiyaç ileri düzeydedir. İkinci olarak, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında demokratik ve sivil nitelikli bir anayasa yapma fırsatı doğmuş, siyaset kurumu ve sivil toplum kuruluşları tarih huzurunda sorumluluk altına girmişlerdir. Cumhuriyetin 100’üncü yılı, çoğulcu, katılımcı, kapsayıcı ve demokratik usullerle yeni bir anayasa hazırlamak için büyük bir şevk, heyecan, ilham kaynağı olarak önümüzdedir. Kaldı ki, bu değerlendirmemizin hilafına görüş beyan eden henüz hiç kimse, hiçbir siyasi parti veya sivil toplum kuruluşu da çıkmamış, görülmemiştir. Üçüncü olarak, darbeci bir özelliğe sahip ve parlamenter sistemin mantığına göre yapılmış mevcut Anayasa ile 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sonrası yönetim hayatımıza giren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yani, Türk tipi başkanlık modeli arasında onarımı, tamiri ve telafisi imkansız bir çelişki ve uyumsuzluk yumağı söz konusudur. Bu çelişkinin yeni bir anayasa marifetiyle süratle aşılması acildir, elzemdir. Bahsettiğim bu uyumsuzluğu ortadan kaldırmak, başkanlık sistemini kurumsallaştırmak, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına 100 maddelik yeni anayasa yapmak, Türk milletine vefa borcumuz, demokratik görevimizdir.

KUYUMCU HASSASİYETİYLE ANALİZ EDİLDİ: İlk etapta anayasa hukuku alanında uzman bir akademisyen grubu tarafından, bilimsel verilere dayalı, “100 maddelik yeni anayasa metni” yazılmıştır. Bu metin tam bir anayasa olup, “Genel gerekçe ve madde gerekçelerini” içermektedir. Metin hazırlanırken, mevcut Anayasa, geçmiş dönem Osmanlı-Türk anayasaları, dünya anayasaları, uluslararası insan hakları sözleşmeleri, uluslararası örgütlerin karar ve raporları, bugüne kadar hazırlanmış anayasa öneri ve raporları, bilimsel yayınlar dikkatle incelenmiş, kuyumcu hassasiyetiyle analiz edilmiştir… Mevcut Anayasa, yapılan kısmi değişiklikler nedeniyle dil tutarlılığını kaybetmiştir… Bu nedenle anayasa önerimizde anayasanın dil tutarlılığı ve Türkçe’ye riayet azami ölçüde tahkim ve takviye edilmiştir.

KAMUOYUNUN TARTIŞMASINA AÇILACAKTIR: Hazırlığını tamamladığımız 100 maddelik anayasa hazırlık önerimizi öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Cumhur İttifakı’nın ana paydaşı olan AK Parti’yle paylaşmak hedefimizdir. Ardından yapılacak müzakere ve görüşmeler doğrultusunda diğer partilere de anayasa önerimizi sunmamız söz konusu olacaktır. Çalışmamız son olarak ‘şeffaflık ilkesi’ doğrultusunda kamuoyunun tartışmasına da açılacaktır.

ALLAH’IN LÜTFU TÜRK MİLLETİ DÜSTURU İLE GİRİŞ YAPILDI: Anayasa önerimiz, ‘Başlangıç, Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları ve Son Hükümler’ şeklinde dört kısım ve 100 maddeden oluşmaktadır. Şekli bakımdan kısa ya da uzun bir anayasa değil, kaliteli temel kanun anlayışı ile çatısı örülmüştür.  Anayasanın başlangıcı, dünyada 164 ülke anayasa başlangıçları incelenerek, Türk milletinin ortak değerlerini kucaklayan ve muasır devlet olmanın gereklerini dikkate alan bir yaklaşımla yazılmıştır. Başlangıca, ‘Allah’ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti’ düsturu ile giriş yapılmıştır. Devletin genel esasları ilk beş maddede düzenlenen, Devletin şekli ve nitelikleri aynen korunarak birinci maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında ‘Bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez’ denilmiştir… Türk milletinin muhkem ve muteber beklentisi, Cumhuriyet 100. yılında parlamenter sistemle geriye gidiş değil,  gelecek yüzyılı milli ve vizyoner bir bakışla kavrayan Türk tipi başkanlık sisteminin kökleşmesi, bunun yanı sıra huzuru, refahı, birlik ve kardeşlik bağlarını tahkim edecek yeni bir anayasa yazılması ve yapılmasıdır.

DEVLET VE MİLLET KENETLENMESİ HER DÜZEYDE TEZAHÜR ETMELİDİR: Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yanında, aşılama çalışmalarının hedeflenen seviyelere ulaşmasıyla bayram ertesini umutla karşılayacağımıza inanıyorum. Millet olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Karşılıklı anlayışa, alınan tedbirlere uymaya, inançlarımızın bir lütfu olan yardımlaşma ve dayanışma hasletlerini canlı tutmaya daha fazla ihtiyacımız vardır. İnsanlığa musallat olan koronayı en az hasar ve kayıpla atlatmak için devlet ve millet kenetlenmesi her düzeyde tezahür etmelidir. Çok şükür, Türkiye’de bu kenetlenme sağlanmıştır. CHP’nin, İP’in ve diğerlerinin yalanları toplum nezdinde itibarsızdır. Tedavülde tutulan karalama kampanyasına aldanacak yoktur. Sağlık altyapımız güçlüdür, başta Sağlık Bakanı’mız olmak üzere, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız çalışmalarını fedakârca sürdürmektedir. Allah’ın izniyle Türkiye maruz kaldığı badireyi yenecektir.

SALGIN YÖNETİMİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR: Bir diğer mesele de aşıların tedarikidir. Bununla ilgili olumlu ve memnuniyet verici gelişmelerin varlığına Sağlık Bakanımız sürekli vurgu yapmaktadır. İnsanlarımızın duygularıyla oynayıp salgından siyasi rant devşirmek için fırsat kollayan siyasi zihniyetler bize göre hezeyandadır, art niyetlidir. Kim ne derse desin, salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır. Bu fasit daireden çıkmamızı istemeyen odakların karamsarlık aşılamaları da ahlaken ve vicdanen sorumsuzluktur.

SİYASETİ GLADYATÖR ARENASINA DÖNÜŞTÜRMEK AKIL HARCI DEĞİLDİR: Hiçbir parti veya hiçbir sivil toplum kuruluşu ortaya çıkıp da yamalı bohçaya dönen, maddeleri arasındaki tutarsızlığı aleni olan darbe anayasasından memnuniyet duyduklarını ileri sürmemiş, sürememiştir. En azından herkes ittifak halinde yeni bir anayasadan bahsetmektedir. Bu ilk aşamada konuşmak, görüşmek, farklı düşünce ve teklifleri paylaşmak için müsait bir zeminin varlığına işarettir… Sıkılı yumruklarla, ideolojik taassuplarla anayasa yapmak ne bugün ne de tarihte mümkün olmuştur. Siyaseti gladyatör arenasına dönüştürmek akıl harcı değildir. Bu devlet bizimdir. Bu millet biziz.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve guncel61.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.