Haber Detayı
10 Ocak 2018 - Çarşamba 11:38
 
Trabzon TÜRKAV Genel Kurul Yaptı
Olağan istişare genel kurulunu yapan Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı en yetkili kurumu olan istişare kurulu üyelerinin yoğun katılımının yanında Protokol üyelerinin ilgisinin olduğu görüldü.
TRABZON Haberi
Trabzon TÜRKAV Genel Kurul Yaptı

Olağan istişare genel kurulunu yapan Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı en yetkili kurumu olan istişare kurulu üyelerinin yoğun katılımının yanında Protokol üyelerinin ilgisinin olduğu görüldü.  Tek liste halinde gidilen seçimde istişare kurulunun tamamının desteğini alan Yönetim Kurulu adına Başkan Kenan KURU’ nun Yaptığı konuşma metni.
Değerli protokol, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfımızın en yetkili kurumu olan saygıdeğer istişare kurulu üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri kıymetli varlıklarınızla zaman ayırarak sorumluluğunuzu taşımanız ve bu günü anlamlandırmanız nedeniyle hepinize yönetim kurulu adına da ayrı ayrı teşekkür ediyor saygılarımızı sunuyorum.
                 Vakıflar Kanunu ve TÜRKAV Şubeler Çalışma Yönetmeliğine göre gündemle toplanan İstişare kurulumuz, her üç yılda da Seçimli, her yılda da gündemle İstişare kurulunu yapmaktadır.
                Bu gün de gerçekleştirmekte olduğumuz olağan İstişare genel kurulumuz seçimli olarak yapılmaktadır.  Bu vesile ile genel kurulu onurlandırmış bulunuyorsunuz. Hepinizi en içten saygılarımızla selamlıyorum. Yönetim kurulu adına hoş geldiniz diyorum.  Vakfımızda kuruluşunda ve yönetimlerinde denetiminde ve istişare kurullarında görev almış olanlardan hayatını kaybedenlere Allah’ta rahmet…
                 Vakıf, Türk kültür medeniyet tarihinin en önemli kurumlarının başında gelmektedir. Selçuklular, Osmanlı ile birlikte ekonomik, sosyal ve hukuki müessese haline gelen vakıf anlayışına Cumhuriyetimiz de sahip çıkmıştır. Günümüzde de vakıflarımız tarihimizdeki önemli görevini daha da zenginleştirerek korumaktadır.  Vakfımız, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı kısa adı TÜRKAV, demokratik kitle varlığının yanında, Yürütme erkinin sorumluluğu içinde amacını gerçekleştirmektedir.
                İnsanlığın var oluşundan günümüze önemli yere sahip olan toplu yaşama arzusu, aslında insanın yaradılış fıtratından kaynaklanmaktadır.
                Bir gemi kalkar limandan büyük denize.
                Sefer başlamıştır bu günden kaptan ey kaptan.
                Sorulacak onca şey var amma,
                Ta içimden bir ses duyuyorum, Yuvama dönüyorum diye,
Kamu Çalışanların o yuvası TÜRKAV olmuştur. O, ses sizin sesiniz olmuştur.

                Saygıdeğer genel kurul,
                Zamanla öğrenilen tecrübeler hayatın getirdikleriyle mümkündür. Demokrasilerde Sivil toplum Kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, Odaların, Deneklerin ve sendikaların yerinin öneminin yanında, siyasetin de çok önemli yeri olmaktadır.
                 Devlet teşekkülü içinde demokratik toplum olabilmenin asıl önemi erkler arasında dayanışmayla, demokratik, hukuki ve sosyal hakların ortak akılla daha sağlıklı gerçekleşmesi halinde arzu edilendir. Yönetimlere sahip olanların keyfiyeti demokrasilerde sonuç almamıştır. Ve alması da mümkün değildir. 
                Devletin, uygar devlet olabilmesi için millet, vatan, siyasi teşkilatlanma, kurumsallaşma ve bağımsızlık esaslarının tamamen olması, birbirleriyle bütünleşmesi olmazsa olmazdır.
                Saygıdeğer genel kurul üyeleri.
                Bu birliklerin almış olduğu kararlarla yönetilen dünya da, kimi ülkeler baş döndürücü hızla ilerlerken, rekabet içinde çağın gereklerine göre var olmaktır. Çünkü hızlı değişim ve iletişim doğru teşkilatlanmayla mümkün olmaktadır. Vakfımız TÜRKAV’ da devletini ve milletini karalamayan, doğru bildiklerini söylemekten çekinmeyen demokrasinin gereklerine katkı sunan sorumlulukla var olmaktadır. Ve Yoluna devam etmektedir.

TÜRKAV, bilgi ve teknolojinin insan hayatında objektif bir gözle hadiselerin tespitinin kaçınılmazlığına dikkatleri çekerek, özüne sahip olunmayan konularda rast gele ahkâm kesilmesine şiddetle karşı durmaktadır.  Türk düşünce tarihi bu anlayışın acı ve tatlı örnekleriyle doludur.  
                Saygıdeğer Genel Kurul,
                Günümüzde, Türkiye’de Ortadoğu’da ve Dünya’da önemli olaylar olmaktadır. Tarihi olaylarda tabiat olaylarında olduğu gibi kesinlik yoktur. Yani ayni sebepler aynı sonuçları vermezler/ Vermemektedir. Neden? Tarihi olaylar devamlı akış halinde olup bir zincirin halkaları gibi, sebep ve sonuç ilişkisi içinde birbirini takip ederler. Asrımızda hemen her ülkenin kendi kültürünü ve kendi felsefesini diğer milletlere kabul ettirme yarışında oldukları hepimizin malumudur. Ülkemizde de televizyon kanallarında dolaşıp bu anlayışa hizmet eden aydın ve yazarları maalesef görmekteyiz. En son Irak’taki referandumu sonrası aman ha diyerek, ABD ne der? Diyerek, Kerkük ve Musul’a verilen plaka numaralarını anlamak yerine hizmet ettikleri efendileriyle endişe yaşamakta olduğuna tarih şahitlik yapmıştır.  Kendi milletinin aleyhine televizyon kanallarında yorun yapan Dünya’nın kaç ülkesinde aydın ve yazar olanlar milletin önüne gelebilmektedir?
                Bu nasıl bir anlayıştır?
                Kendi kültürüne ve tarihine objektif bakamayanlara soruyoruz;
                yanlış aşı yüzünden çiçek açtıramadığı bir bahçede her gün çiçek açacak diye efendisini kandıran bahçıvan yerine, önce bahçeyi dolaşıp çiçeklerin neden açmadığının sebeplerinin tespitinin olması gerekmektedir. Aşıların yanlış olduğunun tespiti önemlisidir. Dolayısıyla, Yapılan bu tespit sonucu çiçeklerin kendi aşılarını yaparak işe başlanılması halinde çiçeklerin açmasını objektif bir gözle görmek mümkün olacaktır.  
                Televizyon kanallarında aman ha diyenler, Irak’ın toprak bütünlüğünü değiştirememiştir.   Bu yanlış aşılamayı tarih ve Türk milleti tespit etmiştir. O halde, teknolojiye verilecek önem kadar, milli kültüre, milli ekonomiye de önem verilmelidir. Şayet bu durum ihmal edilirse, o zaman teknolojinin ortaya koyduğu kültüre boyun eğmek Ortadoğu’da ve dünyada bir kader haline gelebilir.  
                Türk aydını, Kamu Çalışanı geçmişte ve günümüzdeki, gelişmişliğini daha gerçekçi yapmış ve çağa karşı hazır olup gereken tavrı alabilmektedir.
                Saygıdeğer Genel Kurul, Günümüzde önemli gelişmeler olmaktadır. Ortadoğu’da yoğunlaşan bu gelişmeler ortadadır. Irak, Lübnan, Mısır, Suriye ve Filistin ve İran gibi ülkelere karşı müdahale hakkı görenler, Türklerin yaşadıkları ülkelerde baskı, zulüm ve soykırıma tabi tutulmalarına kayıtsızdırlar. İsrail’in alçaklığına suskundur. Tarih milletlerin sicili olduğundan tarihi hakikatlere bakmak gerekmektedir. Yavuz’un kılıcının keskinliği kesemez hale geldiğinde Allah korusun bu anlayış içindekiler gündemde yer almışlardır.  Ortadoğu’da haçlı seferleri hangi zamanda ve şartlarda düzenlenmiştir? İran’ın durumuna bakılmalıdır. Türk dünyası ateş çemberi içine alınmış, içeride bölücülerin, dışarıdaki destekçileriyle köşeye sıkıştırmaya çalışmaları çabalarının yer bulmaması dünyanın hakkaniyetinde önemli olacaktır.
                Uygar devlet varlığı diye “Avrupa Birliği temel hakları şartı” taslağı maddelerinden bir kaçını sizlerle paylaşmak istiyorum; 54 maddeyle yer alan unsurlardan, İnsan onuru çiğnenemez. İnsan onuruna saygı duyulmalı ve korunmalıdır. Herkesin yaşama hakkı vardır. Çocuk hakları tanınmalı ve korunmalıdır. Erkek ve kadın eşittir.
                Saygıdeğer Genel Kurul üyeleri; bu haklardan hangileri, Türklere ve Müslümanlara uygulanmaktadır. Ey soykırım yapan dünya, tarih milletlerin sicilleridir dedik. İşte hesap içinde olunduğunuzun Türk milleti idraki içindedir.  Ortadoğu’da bu bilinmeyenler, Avrupa’nın önceliği durumunda görüldüğünü, Rusya ve Çin’in durumuna bakılması gerektiğini buradan bir kez daha ifade ediyoruz. 
                Saygıdeğer İstişare Kurulu üyeleri

                Dünya milletleri kendi yapısı içinde sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma içindedir. Ülkelerin nüfusları STK üyelikleriyle iki, üç kat fazla sayılabilmektedir. Türk kültür ve medeniyet tarihimizin en önemli kurumlarının başında da Vakıf yer almaktadır. Vakfımız TÜRKAV’ da, sorumluluğu olan alanda insanlık sevgisinden, dayanışma duygusundan kaynaklanan tarihi müessese ile yarım asırlık döneminde, sosyal, hukuki haklarla yerini almıştır.

                Bakın, Cumhuriyet döneminde Vakıflar, “meclis” şeklinde bir oluşuma sahiptir. Sivil toplum kuruluşlarında sadece vakıflar VAKIFLAR MECLİSİYLE temsil edilmektedir. Vakfımız TÜRKAV,  Anayasal sistem içinde Yürütmenin sorumluluğu içindedir. Bu gün ülkemizde güvenlikten yargıya, eğitimden sağlığa, maliyeden vergiye, sanayiden ticarete, enerjiden haberleşmeye, çevreden altyapıya, kentleşmeye kadar hatta işsizlikten ekonomik duruma kadar, ülke kaynaklarını harekete geçirecek yegâne güç kamu personelidir. Çünkü kamu personeli akla gelebilecek tüm hizmetleri ülkenin her yerinde ve günün her saatinde yürütmekle görevlidir.  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir hukuk devleti olduğu ifade edilmesine rağmen, yönetimi elinde bulunduran siyasi erkin Hukuki bir tarafa bırakarak kendi bildiğince uygulamaları olmaktadır. Siyasi erk öyle bir hal almıştır ki muhalefette iken ayrı tutum içinde, Hükümet olduğunda da ayrı tutum içinde olmuştur. Bu anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir.
                Saygıdeğer genel kurul,
                Düşünce gerçeğe, yaşantıda hedefe götürülmelidir.
               
Ekonomideki gelişmelere ilişkin farklı yorumlar ve görüşler olmaktadır.  Kamu Çalışanlarının ekonomik haklarına dair uygulamalarda masanın bir tarafında kuruluş amacında Kamu Çalışanlarının hak ve menfaatini korumak olan sorumlu noktada olan sendikalar pembe tablolar çizerken, Kamu çalışanlarının meselelerine çözümü için görüş ortaya kayan vakfımız TÜRKAV, çizilen bu pembe tablolar yerine acı gerçeklerin görülmesine dikkatleri çekmektedir. Özellikle orta ve dar gelirli kesimce bu pembe tabloyu anlaşılmamakladır. 2018 yılında ekonomideki büyüklüğün açıklanması sonucu GSMH’ nın 2018 yılının ilk altı aylık döneminde büyüklüğü belirtilmelidir. Büyüme rakamları yüksek açıklanması halinde bu durum istihdama ne kadar yansımakta ve gelir dağılımında iyileştirme Kamu Çalışanlarınca nasıl yaşanmaktadır?
                Sendikalar var dedik. Ancak, Kamu Çalışanlarının içinde bulunduğu ekonomik çıkmazı hep karamsar tabloyla izaha çalışmak artık Vakfımız adına da gücümüze gidiyor. Vakıf anlayışıyla temsil edilen kesimin hizmetinde olarak mutluluk tablomuzu sendikalara hatırlanmak istedik.
                Asgari ücret tespitin gündemde yer almasına bakıldığında ve en az olması gereken ücret demek olduğunda anlamını anlamaya çalıştık. Daha fazla ücrette olabilir yanı Azami ücret değildir. Ama her ne hikmetse bizim Asgari ücret tespit komisyonunda, azamı ücret olarak algılanmakta ve ona göre uygulanmaktadır. Komisyona soruyoruz? Hesap makinelerinizi elinize alın ve bu resmi rakamları hesaplayın hesap ortadadır. Ayni Fredy’  in kâbusu gibi.  TÜRKAV, asgari ücret denen komikliğin günümüz şartlarına göre değerlendirilmesini buradan ifade ediyoruz.
             Saygıdeğer genel kurul,
                TÜRKAV, temel meselelerde gündemde olan ve olmakta devam edecek temel konulara çözümü vakıf kararlılığı olarak ortaya koymaktadır. Sivil toplum kuruluşunun nasıl olması gerektiğini anlatmaktadır. İnançla ve idealle yöneldiği hedef kitlesine objektifliğin nasıl uygulanmasını bildirerek tahlilini yapmaktadır.
                Eğrilerin, doğru, doruların eğri gösterildiği çarpık bir sivil toplum varlığında gerçeğin hayal görülmesi olacaktır.  
                TÜRKAV’İN olağan İstişare Kurulu toplantısının öncelikle ilimize, Kamu Çalışanlarına ve Ülkemize hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ederek, yeni Yönetim ve Denetleme kurullarında görev alacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Saygılarımızı sunuyorum. Sağ olun.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Trabzon, TÜRKAV, Genel, Kurul, Yaptı,
Yorumlar
Haber Yazılımı