Haber Detayı
09 Ağustos 2018 - Perşembe 16:33
 
Tonya'da doğalgaz talebi
Beşikdüzü ilçesine doğalgaz ulaşımı için boru hattı döşeniyor.
TRABZON Haberi
Tonya'da doğalgaz talebi

Beşikdüzü ilçesine doğalgaz ulaşımı için boru hattı döşeniyor.

Sarıtaş Yaylasından Beşikdüzü’ne ulaşacak doğalgaz boru hattının yapımına başlandı.

Gümüşhane’nin mer­keze bağlı Dumanlı Kö­yü-Sarıtaş yaylasından başlatılan boru hattı, Zigana, Kadırga Yaylası, Elikbeli, Karakısrak ve Kuçis mezeresi üzerin­den Beşikdüzü’ne ula­şacak.

Doğalgaz boru hat­tından ayrılacak bir ko­lun da Tonya’ya bağlan­ması istendi.

Tonyalı vatandaşlar, “Boru hattı Tonya top­raklarından geçecek. İlçe merkezine en yakın yer Sayraç’ın Şebelek mevkii. Buradan ayrıla­cak hattın kısa bir me­safe ile Tonya’ya bağ­lanmasını istiyoruz.” dediler


Beşikdüzü ilçesine doğalgaz ulaşımı için boru hattı döşe­niyor.

Sarıtaş Yaylasından Beşikdüzü’ne ulaşa­cak doğalgaz boru hattının yapımına başlandı.

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Du­manlı Köyü-Sarıtaş yaylasından başlatı­lan boru hattı, Ziga­na, Kadırga Yaylası, Elikbeli, Karakısrak ve Kuçis mezeresi üzerinden Beşikdü­zü’ne ulaşacak.

Doğalgaz boru hat­tından ayrılacak bir kolun da Tonya’ya bağlanması istendi.

Sarıtaş Yaylasından döşenmeye başla­yan boru hattının 108 km uzunluğun­da olacağı öğrenildi.

Boru Hatları ile Pet­rol Taşıma A.Ş. (BO­TAŞ) tarafından 27 Şubat 2018 tarihin­de “Beşikdüzü OSB Doğalgaz Boru Hattı Yapımı” ihalesi ger­çekleştirilmişti. Ha­ziran ayı sonunda yapılan yer teslimi ile de çalışmalara başlandı.

Güzergah: Sarıtaş Yaylası, Cami Bo­ğazı, Zigana Dağı, Kadırga Yaylası, Elikbeli…

Trabzon’un Beşik­düzü ilçesini doğal­gaz ile buluşturacak olan projenin 120 Milyon liraya mal olması bekleniyor. Gümüşhane’nin Sa­rıtaş yaylasından başlayarak Cami Boğazı, Zigana Dağı ve Kadırga Yaylası, Elikbeli üzerinden devam eden yakla­şık olarak 108,37 kilometre uzunlu­ğunda ki hatta 12 inch (30,48 cm) çapında yüksek ba­sınç doğalgaz çelik boru hattı sistemi döşeniyor.

Beşikdüzü ve Çev­re İlçeler Doğalga­za Kavuşacak

Yer tesliminden iti­baren 510 takvim günü içerisinde teslim edile­cek olan iş ile ilgili olarak konu­şan müte­ahhit firma yetkili­leri, Beşikdüzü Or­ganize Sanayi Böl­gesi, Beşikdüzü ve çevre ilçelerin 2019 yılı sonuna kadar doğalgaza kavuştu­rulmasının hedef­lendiğini söyledi.

     

Güzergah Açma İşi Kadırga’ya Ulaştı

İran’dan gelen ana boru hattının Sa­rıtaş yaylasında bulunan istasyon merkezinden başla­yan çalışmalar kap­samında Kadırga yaylasını geçtikleri­ni ve Kızılağaç Yay­lasına ulaştıklarını dile getiren firma yetkilisi, “Şu anda güzergah açma iş­lemi sürdürülüyor. Boruların getirilme­si ile birlikte kanal açma işlemi yapı­lacak. Borular indi­rilip kaynak işlemi yapıldıktan sonra da kapatma işlemi gerçekleştirilecek.” dedi.

Tonya’ya da bağ­lansın…

Doğalgaz boru hat­tının Elikbeli Yayla­sından geçeceğini ifade eden vatan­daşlar, “Boru hattı Tonya toprakların­dan geçecek. İlçe merkezine en yakın yer Sayraç’ın Şebe­lek mevkii. Bura­dan ayrılacak hattın kısa bir mesafe ile Tonya’ya bağlanma­sını istiyoruz. İlçe yöneticileri, yerel yönetimler, siyaset adamlarını ağırlık­larını koysun, Ton­ya’ya da doğalgaz getirilsin. Mahalle muhtarları, sivil toplum örgütleri il­çenin geleceği için önem arz eden do­ğalgaz için gerekli çabayı göstersinler. Böyle bir fırsat bir daha ele geçmez. Bu konuda herkes seferber olmalı.” de­diler

Kaynak: Editör:
Etiketler: Tonya'da, doğalgaz, talebi,
Yorumlar
Haber Yazılımı