Haber Detayı
13 Eylül 2017 - Çarşamba 15:27
 
Devletten küçük balıkçı gemilerine destek
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına alınması ve Desteklenmesi Tebliğ’i 13.09.2017 tarihli 30179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TRABZON Haberi
Devletten küçük balıkçı gemilerine destek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada;

  Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına alınması ve Desteklenmesi Tebliğ’i 13.09.2017 tarihli 30179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu doğrultuda; 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği, deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlenmiş oldu.

Tebliğ ile Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı, 1/1/2017 tarihinde geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile içsulardaki tüm balıkçı gemilerine Tebliğ Ekinde yer alan EK-1 ile başvurmaları halinde destekleme yapılacak.

 (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3/11/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine Ek-1’de yer alan dilekçe ve ekleriyle müracaat eder.

(2) Müracaat dilekçesinin ekinde;

a) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere, gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye ait Ek-2’de yer alan muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi,

b) Balıkçı gemisi sahibi tarafından balıkçı gemisine ait doğru ve güncel verilerle doldurulmuş Ek-3’de yer alan anket formu,

il/ilçe müdürlüğüne sunulur.

(3) Bakanlıkça hazırlanan anket sorularından kendi faaliyet alanı ile ilgili olanları cevaplamayan balıkçı gemi sahipleri destekleme ödemesinden yararlanamaz.

(4) Destekleme için balıkçı gemisinin 1/1/2017 tarihindeki sahibi/sahipleri veya bunlar adına yetkilisi müracaatta bulunur ve geminin o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınır.

(5) Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müracaat eder.

ifade edildi

Kaynak: Editör:
Etiketler: Devletten, küçük, balıkçı, gemilerine, destek,
Yorumlar
Haber Yazılımı